In de steden zijn er grote ateliers of werkplaatsen en worden tapijten naar westerse smaak geproduceerd voor de export. Er zijn ook thuiswevers en deze vertonen een groot artistiek en technisch vakmanschap. In Iran oefenen zo'n kleine twee miljoen knopers in 27.000 dorpen hun beroep uit. Voor gedetailleerde achtergrondinformatie verwijzen wij graag naar de officiele website van het tapijtmuseum van Teheran, Iran: www.carpetmuseum.ir .

Iran

 

Iran is een dor en droog land. Hier liggen de fundamenten van enkele beroemde steden zoals Persepolis. Men vindt er weergaloze moskeeën en paleizen van tegelwerk. Woestijnen, bergketens en enkele lieflijke bossen vormen het decor. De bevolking is dan ook uit noodzaak en uit traditie nomadisch. Men is steeds op zoek naar verse weidegronden voor de kudden schapen en geiten. Deze moeten voorzien in vlees, melk en wol. Elk volk heeft een verschillende traditie en dit komt vooral tot uiting in hun tapijtweefkunst. Ze hebben een ingeboren liefde voor patronen en kleuren. Hun kleuren winnen ze uit de planten die ze verzamelen. Bepaalde motieven kunnen zelfs aangeven door welke familie ze gemaakt werden.
In Iran bestonden er op het platteland geen banken of spaarschema’s. Daarom bouwde men voorraden van tapijten op om kapitaal te vergaren wanneer de behoefte zich voordeed.

 

GABBEH

WEEFCENTRA